Clairvoyance

Det kan du bruge det til:
Clairvoyance er især god, f.eks. når:
– du mangler hjælp til at få afklaring på de valg, du står overfor – eksempelvis i forbindelse med job, partner, økonomi
– du ønsker at kende dine egne iboende ressourcer
– du ønsker hjælp til at forstå dine handlemønstre

Sådan foregår det
Alle mennesker har åndelige vejledere og skytsengle og som clairvoyant vejleder formidler jeg de informationer og budskaber, den åndelige verden har til dig. For at sige det helt lavpraktisk, så er jeg telefonrøret mellem dig og den åndelige verden.

Når jeg har stillet ind på dig, modtager jeg budskaber på forskellige måder bla. som lyde, billeder, dufte og skrift, som jeg formidler til dig. Efterfølgende har du mulighed for at stille spørgsmål og det er en god ide, at have dem skrevet ned hjemmefra, for at du kan huske dem.

Det er vigtigt at understrege, at ingen clairvoyante vejledere har en facitliste over dit liv og det er helt op til dig, om du vil følge de råd og budskaber, du får.

Clairvoyance – kort fortalt
At være clairvoyant betyder at have evnen til at se, høre, mærke, føle og vide forskellige informationer, der ligger uden for de fysiske sansers normale rækkevidde. Det er en måde, hvorpå man kan bruge sin 6. sans til at få kontakt til den åndelige verden.

Udover vores fysiske krop, så består kroppen også af et energifelt kaldet aura. De fleste mennesker kan på et ubevidst plan sanse energifeltet/auraen hos andre mennesker eller dyr. Det kan f.eks. være, når din intuition fortæller dig, hvordan et andet menneske har det, uden at du helt ved, hvorfor du ved det.

Jeg overholder Clairvoyant Foreningens etiske regelsæt som er:
1.    Stiller kun ind på personer, der selv har bedt om det
2.   Giver kun råd, der er konstruktive og stiller klienten bedre
3.   Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient
4.   Har tavshedspligt
5.   Har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral
6.   Har en god skelneevne
7.   Udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand
8.   Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning

Se listen over alle behandlinger her.